Tạo hàng loạt thư mục với tên đặt trước

Có một anh người quen gọi điện thoại nhờ tìm giúp phần mềm tạo folder hàng loạt với yêu cầu là tên folder đã được tạo trước trong file Excel. Mình nhận lời và thử tìm trên mạng thì ra công cụ Text2folders. Sử dụng thử mình thấy khá hay nên chia sẻ lại cho mọi người. Quả thật là giúp đỡ mọi người xung quanh là cách giúp bản thân học hỏi thêm rất nhiều điều, mình hy vọng sẽ giúp đỡ được thêm được nhiều bạn hơn nữa.

DMCA.com Protection Status