Windows Embedded

Trong bài viết trước mình đã giới thiệu Embedded Computer, hôm nay mình xin giới thiệu hệ điều hành để điều khiển Embedded Computer. Có rất nhiều hệ điều hành khác nhau hỗ trợ Embedded Computer nhưng trong bài viết này mình chỉ giới thiệu hệ điều hành đến từ Microosoft đó là Windows Embedded.

DMCA.com Protection Status